Voor uw bedrijf kan SILVER

uw bedrijfsresultaten en/of uw concurrentiepositie verbeteren. Daarnaast geeft u een mooie invulling aan uw maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Versterking van de Limburgse onderwijs- en arbeidsmarkt

Primair door kennisuitwisseling en secundair door te zorgen voor onderzoeksopdrachten voor Limburgse kennisinstellingen/campussen en het bieden van stageplekken.

SILVER stimuleert duurzame innovaties

en draagt bij aan het behoud en aantrekken van bedrijvigheid in Limburg

SILVER draagt bij

aan de invulling van de nationale en regionale beleidsdoelen op gebied van energiebesparing en zorgt voor vermindering van de milieudruk

1
1

Versnellen

Door inzet van het beproefde Industriële Symbiose Instrument NISP en quick-win workshops wordt in een razend tempo zo veel mogelijk informatie uitgewisseld over grondstoffen, afvalstoffen, energie en andere innovatieve ideeën.

Verbinden

Door informatie van alle bedrijven te combineren ontstaan verbindingen. Het project helpt verbindingen aan de basis tot stand brengen en zorgt ervoor dat goede verbindingen blijven bestaan en uitgroeien naar nieuwe business.

Realiseren

Realiseer verrassende nieuwe samenwerkingsvormen die bedrijfsresultaten en concurrentiepositie kunnen verbeteren. Door mee te doen geeft u tevens invulling aan uw maatschappelijke verantwoordelijkheid en dat is goed voor uw bedrijfs imago.

Symbiose in Limburg Versnellen en Realiseren (SILVER) is een totaal nieuwe aanpak, een nieuwe methode om innovatie in de industrie te versnellen.

SILVER workshop 7

21 januari 2016

SILVER workshop 6

17 november 2015

Ondertekening nieuwe samenwerkingsovereenkomst SILVER 2.0

18 september 2015

Weer 7 bedrijven tekenden een samenwerkingsovereenkomst

11 maart 2015

Verdiepingssessie Ketensamenwerking

26 februari 2015

6 intentieverklaringen getekend!

16 april 2014

SILVER workshop 4

30 januari 2014

SILVER workshop 3

21 november 2013

"Silver levert een belangrijke bijdrage aan circulair ondernemen door bewustwording te
creëren bij bedrijven en ondernemers in Limburg. Silver stimuleert bedrijven en ondernemers
om buiten hun eigen bedrijfsgrenzen te stappen, waardoor nieuwe ketens ontdekt
worden."

− Jo Cox, Algemeen directeur - Smurfit Kappa

"Silver is een uitstekende partner voor het creëren van nieuwe bedrijfsketens. Zij brengen
regionale spelers bij elkaar en zorgen voor inzicht in o.a. alle afval- en reststromen, waardoor
latente behoeften zichtbaar worden. Kusters Recycling Solutions biedt vervolgens oplossingen
en/of bewerkingsmethoden om de nieuwe keten optimaal vorm te kunnen geven"

− Jeroen Kusters, Commercieel Directeur - Kusters Recycling Solutions

"Silver faciliteert kennisuitwisseling en inspireert ondernemers. Zij brengt regionale ondernemers samen en maakt alle reststromen in z‘n totaliteit inzichtelijk waardoor innovatie
gestimuleerd wordt. Zonder innovatie geen toekomstig bestaansrecht !"

− Günter Gach, Directeur - ENCI Maastricht